/ en / sv / no / dk /

RFID-Kort

RFID är en förkortning på Radio Frekvens Identifikation, vilket innebär att identifieringen sker via radiovågor utan fysisk kontakt, vi kallar det även beröringsfri teknik. Transpondern är uppbyggd av en antenn och ett chip med information som läses av genom magnetfältet runt en läsare för tekniken. En RFID-transponder kan sitta i olika typer av bärare, bland de vanligaste bärarna är just plastkort.

Plastkort med chip, så kallade chipkort eller smarta kort, kan vara utrustade med olika typer av chip. EM och Mifare är två varianter av chip inom RFID-tekniken, men beröringsfria kort kan självklart även vara utrustade med ett kontaktchip, vilket är det synliga chipet på kortet. Kontaktchip kräver kontakt med en läsare för informationsöverföring, vilket RFID-chipen inte behöver. På smarta kort är det också vanligt att ha en magnetremsa som används för passage och registrering av olika slag.

Är du intresserad av smarta kort? Kontakta oss så får du veta mer.