/ en / sv / no / dk /

RFID-produkter

RFID är en förkortning på Radio Frekvens Identifikation, vilket innebär att identifieringen sker via radiovågor utan fysisk kontakt, även kallat beröringsfri teknik. Transpondern är uppbyggd av en antenn och ett chip med information som läses av genom magnetfältet runt en läsare.

Använder man beröringsfri teknik är man inte längre bunden till det traditionella kortformatet. Den beröringsfria tekniken finns inbyggd i bland annat nyckelbrickor, klockor och armband. Vi har även beröringsfria korthållare vilket kan vara en bra ekonomisk lösning. Då behöver ni till exempel inte skriva ut en besökares Foto ID på ett beröringsfritt kort utan kan använda ett vanligt billigare plastkort, eftersom tekniken sitter i korthållaren.